Arbetsplanen för ombyggnad av Esarpsvägen ställs ut i Genarp

Måndagen den 20/5 kl 16-19 kommer Trafikverkets representanter att vara på plats på Medborgarhuset i Genarp för att ta emot synpunkter kring ombyggnad av Esarpsvägen.

Arbetsplanen för Väg 798 mellan Esarp och Genarp är klar sedan någon vecka och Trafikverket ställer ut den för allmänheten på Medborgarhuset i Genarp mellan den 30 april och den 24 maj 2013. Ett antal sakägare i Esarp och längs sträckan har fått rekommenderade brev med information om hur vi påverkas.

Arbetsplanen ligger upplagd på Trafikverkets webbplats enligt nedan. Det ska vara samma information som ställs ut i Genarp.

Skriv svar