Arkiv för 1 februari, 2013

Vårprogram 2013 för Esarps Bygdelag

fredag, 1 februari, 2013

Vårprogrammet är nu utskrivet och lagt i brevlådorna sedan några dagar. Även kalendariet på hemsidan är uppdaterat med våra kommande aktiviteter och arrangemang under våren och sommaren.

I kalendariet finns dessutom en kalenderlänk, den är grön och heter “ICAL”. Den pekar på en elektronisk kalenderfil som går att öppna i smarttelefonen eller i datorn för att länka in våra aktiviteter automatiskt i kalendern.

Dags att betala medlemsavgift för 2013

fredag, 1 februari, 2013

Esarps Bygdelag är till för att främja relationer och andra förhållanden för boende i och runt om Esarps bygd. Inom bygdelaget driver vi viktiga lokala frågor som till exempel trafiken genom Esarp och snabb Internetanslutning via fiber till hushållen i byn. Under året anordnar bygdelaget en mängd sociala aktiviteter, exempelvis puben första fredagen i månaden samt aktiviteter för barn och ungdomar. Vi har våra lokaler i Esarps Skola.

Som medlem gör du bygdelagets röst starkare i dialogen med kommun, länsstyrelse, trafikverket och andra instanser som vi driver frågor mot/med. Den största delen av medlemsavgiften kommer medlemmarna direkt till del genom de sociala aktiviteter som anordnas under året.

OBS! Medlemskap är ett krav för att delta i pubkvällarna.

Du och din familj är varmt välkomna som medlemmar i bygdelaget. Medlemsavgiften är 150kr per hushåll och löper mellan 1/1 till 31/12 2013 och betalas in senast 31/3.

Bankgironummer är 5015-1497. OBS! Glöm inte skriva namn och telefonnummer på inbetalningen.