Trafikverket har uppdaterat dokument om väg 798

Esarps Bygdelags väggrupp genomförde i december 2010 en workshop för att ta fram de boendes synpunkter på förändringar av väg 798 som berör Esarp. Materialet från workshopen lämnades in och synpunkterna har tagits i beaktande i den uppdaterade förstudien. Trafikverket har vidare lämnat yttranden kring det arbete som utförts av väggruppen samt laddat upp anteckningar från samrådsmötet den 7e December 2010.

Länkar till Trafikverkets hemsida avseende ombyggnaden:

Skriv svar