Medlemsavgift 2011

Vi vill gärna se dig och din familj som medlemmar i bygdelaget.

Medlemsavgiften är 150kr per hushåll och löper kalenderårsvis, från den 1/1 till den 31/12.

Inbetalning sker enklast genom bankgiro, 5015-1497, eller direkt till någon i styrelsen.
OBS: Glöm inte att skriva ditt namn!

För mer information, kontakta styrelsen

Skriv svar