Arkiv för kategorin ‘Vägen’

Trafikverket

onsdag, 4 april, 2018

Hej alla! Jag har pratat med Trafikverket och de anser att vi måste alla göra skrivelser om situationen med vår väg till: trafikverket@trafikverket.se. Då får man ett ärendenummer att följa.

Sprid gärna detta!

Ha en bra dag,

Gunilla Larsson på 391.

Esarp i ny bok

torsdag, 26 mars, 2015

Ärtor suger snapsÄrtor suger snaps

Den gamla skylten är numera utsedd till Sveriges 26:e roligaste skylt i boken Ärtor suger snaps, Sveriges 99 roligaste skyltar. Boken finns att köpa i överallt där böcker finns, t ex Bokus och Adlibris.

Avslag på ansökan om sänkt hastighet till 40km/h i Esarp

lördag, 28 september, 2013

Vår ansökan till Länsstyrelsen om sänkt hastighet på väg 798 och väg 820 i Esarp till 40km/h och vid skolan 30km/h har avslagits.

Historik: Delar av ansökan skickades som medborgarförslag till Staffanstorps kommun 2012-02-08. Komplett ansökan med yttranden skickades till Länsstyrelsen 2012-05-08. Yttranden från Trafikverket och Polisen hade inkommit 2013-02-13 och beslut togs 2013-09-18.

Yrkanden enligt vår ansökan 2012-05-08:

  • 40 km/h längs Esarpsvägen, väg 798, inom Esarp
  • 30 km/h (helst) eller 40 km/h på de första 350m av Kongsmarksvägen från Esarpsvägen räknat.
  • 30 km/h vid busshållplatser/skolskjutshållplatser: Esarp Östra, Esarp Skolan

Länsstyrelsen finner vid en samlad bedömning att förhållandena på de aktuella vägsträckorna inte är sådana att de motiverar yrkad hastighetsbegränsning (se detaljer i dokumentet nedan). Just nu tittar vi på förutsättningar för ett överklagande till Transportstyrelsen.

Överklagan måste ske tre veckor efter mottagandet av beslutet. Vi vill gärna komma i kontakt med personer med juridisk kunskap som har tillfälle att hjälpa till med överklagan! Kontakta gärna styrelsen med idéer (telefonnummer och email till Philippe finns på sidan Styrelse).

Ett sådant överklagande kommer i så fall att ske med hänvisning till att Trafikverket i sitt yttrande anser att en hastighetsreglering till 40km/h i byn är befogad samt att Polismyndigheten i Skåne i sitt yttrande anser att en sänkning av hastigheten till 40km/h stämmer väl överens med hastighetsbestämmelserna i Staffanstorps kommun och inte har något att erinra mot att hastigheten sänks enligt ansökan.

Dokument och yttranden i ärendet:

Arbetsplanen för ombyggnad av Esarpsvägen ställs ut i Genarp

torsdag, 16 maj, 2013

Måndagen den 20/5 kl 16-19 kommer Trafikverkets representanter att vara på plats på Medborgarhuset i Genarp för att ta emot synpunkter kring ombyggnad av Esarpsvägen.

Arbetsplanen för Väg 798 mellan Esarp och Genarp är klar sedan någon vecka och Trafikverket ställer ut den för allmänheten på Medborgarhuset i Genarp mellan den 30 april och den 24 maj 2013. Ett antal sakägare i Esarp och längs sträckan har fått rekommenderade brev med information om hur vi påverkas.

Arbetsplanen ligger upplagd på Trafikverkets webbplats enligt nedan. Det ska vara samma information som ställs ut i Genarp.

Esarps Bygdelag på Facebook!

onsdag, 20 juni, 2012

Nu finns Esarps Bygdelag även på Facebook. Klicka in på hemsidan eller på Facebook och klicka på gillaknappen för att visa att du gillar Esarp!

Ansökan om prövning av lägre hastighet i Esarp

torsdag, 10 maj, 2012

Infrastrukturgruppen har nu skickat in en ansökan om prövning av lägre hastighet i Esarp. Ansökningen gäller längs Esarpsvägen och en bit av Kongsmarksvägen för att se om det går att få ner hastigheten redan innan vägombyggnaden startar. Länsstyrelsen anger att normal handläggningstid är ca 6 månader.

Synpunkter till Trafikverket angående väg 798

torsdag, 22 mars, 2012

Idag skickade Esarps Bygdelags Infrastrukturgrupp in synpunkter från Esarps Bygdelag till Trafikverket angående ombyggnad av väg 798 genom byn. Synpunkterna är baserade på bymötet som hölls i Esarps Skola den 5e mars 2012.

Möte om vägen måndagen den 5 mars 19.00

onsdag, 29 februari, 2012

Varmt välkomna till möte i Esarps Skola om Trafikverkets ombyggnad av väg 798 genom byn. Mötet hålls måndagen den 5 mars kl 19.00. Mötet är främst till för de boende i Esarp längs vägen.

Syftet med mötet är att fånga upp tankar och synpunkter kring Trafikverkets arbetsplan för ombyggnaden av väg 798 genom Esarp. Trafikverket presenterar arbetsplanen i Genarp den 1 mars och planen görs tillgänglig på deras hemsida samtidigt. Att fånga upp och förstå synpunkterna gör att Esarps Bygdelags infrastrukturgrupp bättre kan företräda byns intressen i den pågående dialogen med Trafikverket.

Läs mer i kallelsen nedan, vi bjuder på fika.

Mer information

Bussar som kör för fort

onsdag, 2 november, 2011

Vi som bor i Esarp upplever tidvis att enskilda busschaufförer kör alldeles för fort på 50-sträckan genom byn. För att kunna komma tillrätta med problemet så behöver vi rapportera tillbaka när busschaufförerna kör dåligt i byn, det görs enklast på Skånetrafikens hemsida under Kundservice > Lämna synpunkter > Vår trafik:

Meddela gärna styrelsen om ärendenummer så att de kan följas upp.

Skånskan skriver om skylten

torsdag, 25 augusti, 2011

Johan Stenström med skylten i Esarp

Igår var Skånskan på besök i Esarp och intervjuade mig om skylten och vägen, artikeln Fartdårar i Esarp hotas av Ernst-Hugo finns nu att läsa tillsammans med ett uttalande från Helena Niordson på Trafikverket.