Författararkiv

Informationsmöte fiberprojektet 19/11

måndag, 3 november, 2014

Esarps Fiber kommer att hålla informationsmöte den 19 november om fiberutbyggnad i Esarpsbygden. Inbjudan kommer i brevlådan till fastighetsägare inom det planerade området. Även andra intresserade är välkomna till mötet.

Esarps Fiber

Länkar:

Esarps Fiber är startat, bli medlem!

torsdag, 25 september, 2014

Vår infrastrukturgrupp har under ungefär två års tid aktivt undersökt förutsättningarna för fiberbredband till Esarpsbygden och kommit fram till att en utbyggnad har goda förutsättningar. Bygdelaget har därför beslutat stödja bildandet av den ekonomiska föreningen Esarps Fiber med lån till tekniska förstudier och ett startbidrag.

För att genomföra de tekniska förstudierna har fiberföreningen fått 30000kr beviljat i EU-stöd. För att få ut stödpengarna behöver fakturor för förstudier redan vara betalda. Bygdelaget lånar ut ungefär hälften av pengarna som krävs och resten behöver finansieras med medlemsavgifter och insatser. Därför behöver alla som är intresserade av fiber bli medlemmar så snart som möjligt så att det blir möjligt att använda EU-pengarna. Vi har med nya medlemmar redan på knappt två veckor täckt mer än hälften av det som krävs för att genomföra förstudierna. Detta är mycket positivt!

Så snart förstudierna är genomförda kommer ett informationsmöte att hållas för att presentera resultatet. Inbjudning kommer separat.

Ett fysiskt utskick har gjorts till alla de som är aktuella för fiber i den här omgången. Har du fått information från Esarps Fiber i brevlådan så är du med i den planerade området för utbyggnad av fiber och kan bli medlem i Esarps Fiber. Om du är intresserad av fiber men inte fått utskicket så har vi bedömt att kostnaden är för hög för att delas lika av alla. Kontakta oss för att se om vi kan lösa utbyggnad gemensamt på något annat sätt ändå.

Esarps Fiber är det enda kända Fiberalternativet för Esarpsbygden under en överskådlig framtid. Vi samarbetar med Staffanstorps Kommun kring fiberutbyggnad vilket ger förmånlig möjlighet att ansluta till kommunens fibernät. Då Staffanstorps Kommun inte har utbyggnadsplaner här konkurrerar vi inte heller.

Varmt välkommen som medlem i Esarps Fiber!
se även hemsidan, http://www.esarpsfiber.se

Bilagor – Ny information som inte fanns med i utskicket

Bilagor – Kopia på papper som delades ut i Esarpsbygden i mitten av september

Vårpub fredag 16 maj

måndag, 12 maj, 2014

Nu på fredag är det pub med tema öl och hygge som Johan och Philippe håller i. Ser fram emot att ses, puben börjar kl 19.00 som vanligt!

Varmt välkomna!

OBS: Endast medlemmar!

Pubafton 7 mars kl 19.00

måndag, 3 mars, 2014

Fredagen den 7 mars kl. 19 är det dags för månadens pubafton. Alla medlemmar, gamla som nya, är då välkomna till bygdelagets lokal för en stunds trivsel och lite god öl. Något ätbart kommer också att finnas.

Välkomna önskar Nilla o Björn

P.S. OBS: Endast för medlemmar. Har Du ännu inte betalt din medlemsavgift för 2014? Gör det (150 kr/hushåll) på bankgiro: 5015-1497. Kom ihåg att skriva namn och adress. D.S

Pub nu på fredag, den 7/2

tisdag, 4 februari, 2014

Nu på fredag är det äntligen dags för pub igen! Gisela anordnar, klockan 19 är det dags. Då sätter vi fram goda drycker och gott tilltugg! Självklart finns det läsk och godis till barnen!

Varmt välkomna, vi ses på fredag!

OBS! Endast medlemmar.

Puben 10 januari inställd

tisdag, 7 januari, 2014

Puben den 10 januari är inställd då den låg för nära inpå julledigheten för att någon skulle hinna ta tag i den.

Vi ses den 7 februari som vanligt!

Motioner till årsmötet senast 31 januari

tisdag, 7 januari, 2014

Varje år brukar det komma upp frågeställningar och förslag under årsmötet som inte inkommit till styrelsen innan.

Vi tar alltid upp och diskuterar frågorna under stämman, men de hamnar utanför den vanliga agendan, under övriga frågor. För att komma snabbare framåt och kanske även nå ett beslut redan under årsmötet är det därför bra om styrelsen får in en motion innan årsmötet. Frågan kan då föras upp som en punkt på dagordningen.

Vi vill inte sätta upp en massa regler för hur en motion ska se ut. Vi är ett bygdelag och det ska vara enkelt att framföra en idé eller fråga för diskussion. Dock finns det information som bör finnas med för att göra det möjligt för alla att ta ställning till förslaget, se exempel nedan. Vill man övertyga någon annan kan det därför vara värt att lägga lite krut på att ta reda på fakta kring sitt förslag.

Se en motion som din möjlighet att framföra något du funderat på till bygdelaget. En stor del av medlemsavgiften ska gå tillbaka till medlemmarna i form av sociala aktiviteter. Kanske finns det en aktivitet du skulle vilja dra ihop med bygdelagets medlemmar? Ibland finns det möjlighet att få aktivitetskostnader subventionerade.

Motioner till årsmötet lämnas in senast 31 januari till Styrelsen

Via mail (se Styrelsen) eller per post:

Esarps Bygdelag
c/o Philippe Höij
Esarpsvägen 410
245 91 Staffanstorp

Informationen ovan finns även som utskrivbar PDF:

——————————–

Exempel på motion:
Motion angående Lekplatsen
Avsändare: Kalle Kula
Frågeställning: Byt ut en av de vanliga gungorna i gungställningen till en babygunga.
Bakgrund: Vi leker ofta uppe på lekplatsen men kan inte använda gungorna eftersom det inte finns någon babygunga. Vi vill därför be styrelsen se över möjligheten att byta ut en av gungorna mot en babygunga.
Kostnad: Ingen aning då vi inte vet vem som ansvarar för lekplatsen.

Vårprogram 2014 för Esarps Bygdelag

tisdag, 7 januari, 2014

Vårprogrammet är nu utskrivet och lagt i brevlådorna. Även kalendariet på hemsidan är uppdaterat med våra kommande aktiviteter och arrangemang under våren och sommaren.

I kalendariet finns dessutom en kalenderlänk, den är grön och heter “ICAL”. Den pekar på en elektronisk kalenderfil som går att öppna i smarttelefonen eller i datorn för att länka in våra aktiviteter automatiskt i kalendern.

Dags att betala medlemsavgift för 2014

tisdag, 7 januari, 2014

Esarps Bygdelag är till för att främja relationer och andra förhållanden för boende i och runt om Esarps bygd. Inom bygdelaget anordnar vi sociala aktiviteter och driver viktiga lokala frågor som till exempel trafiken genom Esarp och snabb Internetanslutning via fiber till hushållen i byn. Under året anordnar bygdelaget exempelvis pubar samt aktiviteter för barn och ungdomar. Vi har våra lokaler i Esarps Skola.

Som medlem gör du bygdelagets röst starkare i dialogen med kommun, länsstyrelse, trafikverket och andra instanser med vilka vi driver frågor. Den största delen av medlemsavgiften kommer medlemmarna direkt till del genom de sociala aktiviteter som anordnas under året.

Du och din familj är varmt välkomna som medlemmar i bygdelaget. Medlemsavgiften på 150kr per hushåll betalas in senast 31/3 och löper årligen mellan 1/1 till 31/12.
Bankgironummer är 5015-1497. OBS! Glöm inte skriva namn och telefonnummer på inbetalningen.

Önskar du/ni mer information så kontakta gärna någon i Styrelsen.

OBS! Medlemskap är ett krav för att delta i pubkvällarna.

Julfesten inställd

torsdag, 12 december, 2013

Julfesten fredag 13/12 kl 15.00 är inställd. Det blev missförstånd med datum och tid och sedan fick vi inte ihop det igen.