Författararkiv

Skånskan skriver om skylten

torsdag, 25 augusti, 2011

Johan Stenström med skylten i Esarp

Igår var Skånskan på besök i Esarp och intervjuade mig om skylten och vägen, artikeln Fartdårar i Esarp hotas av Ernst-Hugo finns nu att läsa tillsammans med ett uttalande från Helena Niordson på Trafikverket.

Skylten i Lokaltidningen

onsdag, 24 augusti, 2011

Nu har Lokaltidningen publicerat en artikel om skylten i Esarp: Här vaktar Ernst-Hugo vägen. Senare idag kommer Skånskan på besök för att  fotografera och intervjua för att publicera en artikel i morgondagens tidning. Det har handlat ganska mycket om vägen och förhoppningsvis kan det kanske ge något i vårt jobb för att förbättra vägsituationen.

Esarp är skyltkändisar

torsdag, 7 juli, 2011

Den nya skylten i Esarp med bild på Ernst Hugo i rollen som Esarparen har nu belönats med plats på Skyltat.se, gå gärna in och rösta.

Nu är det skyltat i Esarp, med självaste esarparen!

Kallelse till årsmöte Esarps Bygdelag

torsdag, 13 mars, 2008

Onsdagen 26 mars kl. 19:00 i Esarps skola.

DAGORDNING

1.Mötets öppnande och godkännande av föredragningslistan
2.Val av ordförande på årsmötet
3.Val av protokollförare
4.Val av två justerare, tillika rösträknare
5.Upprättande och godkännande av röstlängd
6.Fråga om stämmans behöriga utlysande
7.Redogörelse för byalagets verksamhets/årsberättelse och årsredovisning
8.Revisionsberättelse
9.Fastställande av resultat- och balansräkning
10.Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12.Behandling av till årsmötet inkomna medlemsförslag
13.Beslut om medlemsavgift
14.Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
15.Val av styrelseledamöter
16.Val av revisor
17.Antagning av nya stadgar
18.Intressefrågor att driva under 2008
19.Aktiviteter under 2008
20.Övriga frågor
21.Mötets avslutande

För att mötet skall gå så smidigt som möjligt, skulle vi uppskatta om övriga frågor anmäldes i förväg på e-post till joakim@norback.nu eller på en lapp i Joakim Norbäcks brevlåda, Esarpsvägen 410.
Förslag till nya stadgar (punkt 17) nedan.

Förslag på stadgar för Esarps bygdelag

NAMN OCH MEDLEMMAR

Föreningen skall heta Esarps Bygdelag och alla som bor i eller är intresserade av Esarpsbygden får vara medlemmar.
UPPGIFT

Föreningens uppgift är dels att ta initiativ till trivselfrämjande åtgärder inom bygden, dels att bevaka intressen som är gemensamma för dem som bor i och kring Esarp.

T.ex. frågor om samhällsservice, vägar och att vara remissinstans för frågor som berör Esarp med omnejd.

Föreningen skall vara religiöst och politiskt obunden.

VERKSAMHET

Minst en gång om året skall medlemmarna kallas till föreningsmöte varvid årets första möte är årsmöte (stämma), vilken om möjligt skall förläggas till första helgen i mars, dock senast innan mars månads utgång.

Protokoll från årsmötet skall distribueras till sedvanliga hushåll senast två veckor efter stämman.

Planering av höstens aktiviteter görs vid ett planeringsmöte på våren vars datum fastställs vid stämman.

Planering av vårens aktiviteter görs vid ett möte som bör hållas första helgen i oktober, dock senast innan oktober månads utgång.

I övrigt ordnas ungdomscafé och bygdefest, t.ex. kräftskiva studiecirklar, resor etc.

Styrelsen har ansvar för att de beslut som fattas vid föreningsmöte blir verkställda samt skall bevaka Esarpsbygdens intressen.

 
LEDNING

Föreningen ska ha en styrelse på minst fyra personer, varav ordförande och vice ordförande utses av stämman.
Ordförande väljs på ett år. Varje år väljs dessutom två ledamöter på två år. Ungdomsrepresentant över 18 år skall vara fullvärdig styrelseledamot.Revisor väljs på ett år.

EKONOMI

Årsmötet (stämman) skall besluta om medlemsavgift.

Medlemslista förs av kassören.

Styrelsen skall föra kassabok och redovisa föreningens ekonomiska ställning på årsmötet.

ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två medlemsmöten, varav minst det ena måste vara ordinarie årsmöte. Det skall vara minst fyra veckor mellan dessa möten.
Ändringsförslaget skall bifogas kallelsen till båda mötena.

UPPLÖSNING AV BYGDELAG

Vid beslut om upplösning skall detta ske på två skilda medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Det skall vara minst fyra veckor mellan dessa båda möten.

Vid upplösning av bygdelagsverksamheten skall det anordnas ett loppis där alla inventarier skall säljas.

Pengarna i bygdelagskassan samt pengarna från loppisen skall skänkas till Barncancer-fonden alternativt Röda Korset.

Eventuella överblivna inventarier från loppisen skall skänkas till Lions alternativt Erikshjälpen.

Ny styrelse sökes

söndag, 3 februari, 2008

Hela styrelsen för Esarps Byalag lämnar sina platser till förfogande, så med andra ord så behöver vi en ny styrelse. Valberedningen vill nu ha in förslag till ny styrelse. Skicka dina förslag till Rolle på rolle_64@yahoo.com eller ring på 040-441186.

Luciafirande med pub!

torsdag, 13 december, 2007

Missa inte årets sista pub på skolan i Esarp på Fredagen den 14/12! Förhoppningsvis dyker en Lucia upp också.. Försäljning av glögg och lussekatter, pepparkakor och annat gott! Hjältligt välkomna allihop!

Möte med Vägverket

onsdag, 30 maj, 2007

Den 22/5 träffade vi en representant från Vägverket. En ny kontakt i den här frågan, så mycket av diskussionen gick ut på att sätta in honom i vår situation.

Mötet slutade i en förståelse att något måste göras och ett löfte om en kontakt med någon på VV som kan komma ut och titta på hastighetsdämpande åtgärder.

Lunds och Staffanstorps kommuner kommer att träffa VV senare i veckan för att diskutera vägen.

Bilder från puben 25/5

lördag, 26 maj, 2007

Här är några bilder från Pub-kvällen 25/5 på skolan i Esarp.

Tack för en trevlig kväll!

Pub ikväll!

fredag, 25 maj, 2007

Glöm inte att komma ner till Puben på skolan ikväll kl. 19!

Ny hemsida!

torsdag, 24 maj, 2007

Nu har jag satt upp vår nya hemsida som är i formen av en blogg. Detta innebär att alla i styrelsen kan göra inlägg på sidan och alla besökare kan kommentera och diskutera. Har ni frågor om sidan så ställ dem gärna till mig (Johan). Hoppas ni gillar den!