Styrelse


Esarps Bygdelags mötesprotokoll finns tillgängliga på hemsidan för medlemmarna.
Stadgar för Esarps Bygdelag antogs 2011-03-20, styrelsen valdes vid senaste årsmötet.

Ordförande
Roland Larsson, 0703-391108

Vice ordförande
Tina Redgård Larsson, 0732-407161
heffie84@hotmail.com

Kassör
Gunilla Larsson, 070-2314285

Sekreterare
Gill Frostander, 0736-227003
gill.frostander@gmail.com

Ledamot
Björn Larsson, 0732-441060

 

Infrastrukturgruppen

Gemensam mejladress:

Valberedningen

Gunilla Larsson, 040-441186

 

 

Hemsida och IT

IS/IT-ansvarig
Johan Stenström

Skriv svar