Arkiv för september, 2014

Esarps Fiber är startat, bli medlem!

torsdag, 25 september, 2014

Vår infrastrukturgrupp har under ungefär två års tid aktivt undersökt förutsättningarna för fiberbredband till Esarpsbygden och kommit fram till att en utbyggnad har goda förutsättningar. Bygdelaget har därför beslutat stödja bildandet av den ekonomiska föreningen Esarps Fiber med lån till tekniska förstudier och ett startbidrag.

För att genomföra de tekniska förstudierna har fiberföreningen fått 30000kr beviljat i EU-stöd. För att få ut stödpengarna behöver fakturor för förstudier redan vara betalda. Bygdelaget lånar ut ungefär hälften av pengarna som krävs och resten behöver finansieras med medlemsavgifter och insatser. Därför behöver alla som är intresserade av fiber bli medlemmar så snart som möjligt så att det blir möjligt att använda EU-pengarna. Vi har med nya medlemmar redan på knappt två veckor täckt mer än hälften av det som krävs för att genomföra förstudierna. Detta är mycket positivt!

Så snart förstudierna är genomförda kommer ett informationsmöte att hållas för att presentera resultatet. Inbjudning kommer separat.

Ett fysiskt utskick har gjorts till alla de som är aktuella för fiber i den här omgången. Har du fått information från Esarps Fiber i brevlådan så är du med i den planerade området för utbyggnad av fiber och kan bli medlem i Esarps Fiber. Om du är intresserad av fiber men inte fått utskicket så har vi bedömt att kostnaden är för hög för att delas lika av alla. Kontakta oss för att se om vi kan lösa utbyggnad gemensamt på något annat sätt ändå.

Esarps Fiber är det enda kända Fiberalternativet för Esarpsbygden under en överskådlig framtid. Vi samarbetar med Staffanstorps Kommun kring fiberutbyggnad vilket ger förmånlig möjlighet att ansluta till kommunens fibernät. Då Staffanstorps Kommun inte har utbyggnadsplaner här konkurrerar vi inte heller.

Varmt välkommen som medlem i Esarps Fiber!
se även hemsidan, http://www.esarpsfiber.se

Bilagor – Ny information som inte fanns med i utskicket

Bilagor – Kopia på papper som delades ut i Esarpsbygden i mitten av september