Avslag på ansökan om sänkt hastighet till 40km/h i Esarp

Vår ansökan till Länsstyrelsen om sänkt hastighet på väg 798 och väg 820 i Esarp till 40km/h och vid skolan 30km/h har avslagits.

Historik: Delar av ansökan skickades som medborgarförslag till Staffanstorps kommun 2012-02-08. Komplett ansökan med yttranden skickades till Länsstyrelsen 2012-05-08. Yttranden från Trafikverket och Polisen hade inkommit 2013-02-13 och beslut togs 2013-09-18.

Yrkanden enligt vår ansökan 2012-05-08:

  • 40 km/h längs Esarpsvägen, väg 798, inom Esarp
  • 30 km/h (helst) eller 40 km/h på de första 350m av Kongsmarksvägen från Esarpsvägen räknat.
  • 30 km/h vid busshållplatser/skolskjutshållplatser: Esarp Östra, Esarp Skolan

Länsstyrelsen finner vid en samlad bedömning att förhållandena på de aktuella vägsträckorna inte är sådana att de motiverar yrkad hastighetsbegränsning (se detaljer i dokumentet nedan). Just nu tittar vi på förutsättningar för ett överklagande till Transportstyrelsen.

Överklagan måste ske tre veckor efter mottagandet av beslutet. Vi vill gärna komma i kontakt med personer med juridisk kunskap som har tillfälle att hjälpa till med överklagan! Kontakta gärna styrelsen med idéer (telefonnummer och email till Philippe finns på sidan Styrelse).

Ett sådant överklagande kommer i så fall att ske med hänvisning till att Trafikverket i sitt yttrande anser att en hastighetsreglering till 40km/h i byn är befogad samt att Polismyndigheten i Skåne i sitt yttrande anser att en sänkning av hastigheten till 40km/h stämmer väl överens med hastighetsbestämmelserna i Staffanstorps kommun och inte har något att erinra mot att hastigheten sänks enligt ansökan.

Dokument och yttranden i ärendet:

Skriv svar