Arkiv för september, 2013

Avslag på ansökan om sänkt hastighet till 40km/h i Esarp

lördag, 28 september, 2013

Vår ansökan till Länsstyrelsen om sänkt hastighet på väg 798 och väg 820 i Esarp till 40km/h och vid skolan 30km/h har avslagits.

Historik: Delar av ansökan skickades som medborgarförslag till Staffanstorps kommun 2012-02-08. Komplett ansökan med yttranden skickades till Länsstyrelsen 2012-05-08. Yttranden från Trafikverket och Polisen hade inkommit 2013-02-13 och beslut togs 2013-09-18.

Yrkanden enligt vår ansökan 2012-05-08:

  • 40 km/h längs Esarpsvägen, väg 798, inom Esarp
  • 30 km/h (helst) eller 40 km/h på de första 350m av Kongsmarksvägen från Esarpsvägen räknat.
  • 30 km/h vid busshållplatser/skolskjutshållplatser: Esarp Östra, Esarp Skolan

Länsstyrelsen finner vid en samlad bedömning att förhållandena på de aktuella vägsträckorna inte är sådana att de motiverar yrkad hastighetsbegränsning (se detaljer i dokumentet nedan). Just nu tittar vi på förutsättningar för ett överklagande till Transportstyrelsen.

Överklagan måste ske tre veckor efter mottagandet av beslutet. Vi vill gärna komma i kontakt med personer med juridisk kunskap som har tillfälle att hjälpa till med överklagan! Kontakta gärna styrelsen med idéer (telefonnummer och email till Philippe finns på sidan Styrelse).

Ett sådant överklagande kommer i så fall att ske med hänvisning till att Trafikverket i sitt yttrande anser att en hastighetsreglering till 40km/h i byn är befogad samt att Polismyndigheten i Skåne i sitt yttrande anser att en sänkning av hastigheten till 40km/h stämmer väl överens med hastighetsbestämmelserna i Staffanstorps kommun och inte har något att erinra mot att hastigheten sänks enligt ansökan.

Dokument och yttranden i ärendet:

Ut i naturen med Esarps Bygdelag – 22/9

måndag, 16 september, 2013

Söndagen den 22 september kl.10.30 samlas vi på Esarps skola för samåkning till en av bygdens gömda skatter. Gunilla och Björn är vägvisare.

Turen går till Mossheddinge, där det bakom backarna finns ett paradis i naturen. Det finns ett par dammar med fint fågelliv. Runt om finns en del energiskog, och allt är inbäddat i en skön tystnad. Det är bara att komma med, ingen föranmälan behövs.

Om du har frågor så är du välkommen att ringa: 040-44 10 60.

Välkommen hälsar Esarps Bygdelag

Sannolikt ökad inbrottsrisk just nu (uppdaterad info)

lördag, 7 september, 2013

Vi har hört och sett att det finns ”skumma” element som smyger runt bland husen i Esarp sena kvällar och eventuellt även tidiga morgnar. Har vi otur är det en inbrottsliga som rekar på platsen.

Ring 112 för att larma Polisen vid pågående brott. Ring 114 14 för övriga ärenden som gäller polisanmälan, tips och upplysningar. De svarar dygnet runt. (källa: polisen.se) Många som har larm har även en personlarmsknapp på larmet som tillkallar väktare.

För att hjälpa en eventuell framtida utredning så ger vakthavande befäl på Polisen oss rådet att anteckna tid och plats samt bilnummer, signalement på oväntade personer eller annat som upplevs som “udda” och rapportera in. Att få in upplysningarna gör stor skillnad i utredningar och för att kunna förhindra brott. Från bygdelaget kommer att ta kontakt med stationsbefälet i Staffanstorp under veckan för att se vad mer vi kan göra åt detta.

Håll utkik och ring/smsa gärna även grannar om ni ser något. Lägg upp händelserna på Facebook också, det känns som en bra ide.

Ta tillfället i akt att uppdatera telefonnummer för Grannsamverkan så blir det lättare att nås när det behövs. Om du inte redan gjort det, behöver du lägga upp ett användarnamn och lösenord på hemsidan.