Dags att betala medlemsavgift för 2013

Esarps Bygdelag är till för att främja relationer och andra förhållanden för boende i och runt om Esarps bygd. Inom bygdelaget driver vi viktiga lokala frågor som till exempel trafiken genom Esarp och snabb Internetanslutning via fiber till hushållen i byn. Under året anordnar bygdelaget en mängd sociala aktiviteter, exempelvis puben första fredagen i månaden samt aktiviteter för barn och ungdomar. Vi har våra lokaler i Esarps Skola.

Som medlem gör du bygdelagets röst starkare i dialogen med kommun, länsstyrelse, trafikverket och andra instanser som vi driver frågor mot/med. Den största delen av medlemsavgiften kommer medlemmarna direkt till del genom de sociala aktiviteter som anordnas under året.

OBS! Medlemskap är ett krav för att delta i pubkvällarna.

Du och din familj är varmt välkomna som medlemmar i bygdelaget. Medlemsavgiften är 150kr per hushåll och löper mellan 1/1 till 31/12 2013 och betalas in senast 31/3.

Bankgironummer är 5015-1497. OBS! Glöm inte skriva namn och telefonnummer på inbetalningen.

Skriv svar