Arkiv för oktober, 2012

Bredband via fiber till Esarp

söndag, 7 oktober, 2012

Infrastrukturgruppen, inom Esarps Bygdelag, undersöker just nu möjligheten att ansluta modernt fiberbredband till oss i Esarp och hus i närheten. En fiberanslutning innebär möjlighet till betydligt bättre Internetuppkoppling, lägre månadskostnad och en förväntad värdeökning för de hus som ansluter sig. Med bättre Internetuppkoppling menas 100Mbit eller bättre och därmed tjänster som HDTV, fungerande IP-telefoni, TV pay per view etc.

Vi återkommer inom kort med inbjudan till bymöte kring fiberbredband. På mötet kommer vi informera om vad fiber till Esarp innebär, hur man anmäler sitt intresse och hur vi tillsammans kan få fibern till Esarp så billigt som möjligt. Skicka gärna frågor som du vill att vi tar upp så att vi kan förbereda oss bättre. Kontakta bygdelagets infrastrukturgrupp via mail. Som vanligt kommer vi att lägga upp löpande information på hemsidan.

Mer information om bredband på landsbygden finns här:

Esarps Bygdelags Infrastrukturgrupp

Ytterligare information
Esarps Bygdelags vision är att vi ska ha fiberkabel nergrävd i Esarp redan hösten 2013 och anslutit oss digitalt kort därefter.

Kostnader för att ansluta varje fastighet förväntas bli lägre än 19000kr. Genom samarbete i byn för att ansluta fastigheterna räknar vi med att kostnaden blir väsentligt mycket lägre, t.ex. genom gemensam grävning, sponsorskap och annat ideellt projektarbete som kan utföras av oss boende i byn. Bredbandsstöd från Länsstyrelsen, Region Skåne och PTS är en del av planen för att sänka kostnaden ytterligare om stödet godkänns.

Idag finns möjlighet att ansluta sig till Internet via ADSL från TeliaSonera och mobiltelefoni, tjänster som erbjuder relativt låg bandbredd och av många inte upplevs som framtidssäkra alternativ. En av de stora fördelarna med den formen av fiberuppkoppling som planeras (tjänsteneutral) är att det är lätt för var och en att byta Internet och tjänsteleverantör oberoende av övriga hus vilket ökar konkurrensen och sänker priserna. När Staffanstorps stadsnät blir klart är planen att Esarp dessutom ansluts till stadsnätet i Staffanstorp vilket ger skalfördelar. För att säkerställa att vi väljer den långsiktigt billigaste lösningen tittar vi även på lösningar för fiberinfrastruktur från kommersiella aktörer.

Dammiddag 20/10 kl 18.00

söndag, 7 oktober, 2012

Lördagen den 20 oktober kl. 18 är det dags för dammiddag på Esarpsvägen 411.

Vi börjar med att prova lite olika viner. Därefter äter vi en god måltid och har det trevligt. Allt till självkostnadspris. Kvällen är barn- och makefri.

Anmälan senast den 16 oktober till Gunilla (på 411) 040-44 10 60

Välkommen!

Vårplanering måndagen 15/10 kl 19.00 i Esarps Skola

söndag, 7 oktober, 2012

Det är redan dags för planering av vårens aktiviteter inom bygdelaget!

Vi träffas på måndagen den 15/10 kl 19.00 i Esarp Skola.

Varmt välkomna!

Ny bänk utanför skolan och gungan bytt

torsdag, 4 oktober, 2012

Vi fick återkoppling från Henrik Lethin, Staffanstorpshus, om att det nu finns ett nytt bord med bänkar utanför skolan. Dessutom är den ena gungan på lekplatsen bytt så att även de minsta barnen i byn kan gunga på lekplatsen. Det blev jättebra!

Pub på fredag 5 oktober 19.00

tisdag, 2 oktober, 2012

Den 5 oktober kl 19.00 är det dags för pub med öl och korv! Puben arrangeras av Rolle och Gunilla.

Varmt välkomna!

OBS! Endast medlemmar