Lekplatsen färdigställd i tid

Staffanstorpshus upprustning av lekplatsen vid Esarps Skola är nu genomförd sedan några veckor tillbaka. Allt arbete blev klart enligt den utlovade tidplanen. Lekplatsen blev jättefin med en riktigt bra fotbollsplan, fin klätterställning, gungor med mera som blev åtgärdade.

Nu väntar vi besked på sista medborgarförslaget till Staffanstorps kommun om hastigheten kan sänkas på Kongsmarksvägen utanför skolan. Vi har hittills inte några svar från Trafikverket som ärendet ligger hos. Kommunen hjälper oss att trycka på om vi inte fått svar inom kort.

Dessa medborgarförslag skickade Esarps Bygdelag in tidigt i våras för att förbättra lekplatsen i Esarp:

  • Sänka hastigheten på Kongsmarksvägen (Väntar på besked)
  • Sätta upp staket och grind mot Kongsmarksvägen (Klart)
  • Rusta upp lekplatsen (Klart)
  • Ersätta rostigt fotbollsmål (Klart)
  • Ersätta trasiga nät i fotbollsmålen (Klart)
  • Få tillbaka gungor på lekplatsen (Klart)
Nya grinden på lekplatsen Den upprustade lekplatsen Nya fotbollsmål i Esarp, fotbollsplanen vid Esarps Skola

Skriv svar