Länkar och information kring Höje å Vattenråd

I måndags presenterade Jonas Johansson och Marie-Louise Folkesson kring Höje å Vattenråd och om vad som händer specifikt i Esarp kring ån. Tack till båda för en bra presentation!

Det var många på plats och det finns möjlighet för Esarps Bygdelag att företräda medlemmarna i vattenrådet. Det som behövs är att en frivillig i bygdelaget tar på sig rollen som företrädare och kontaktperson för vattenrådsfrågor. Skicka ett mail till någon i Styrelsen så hjälps vi kring formerna.

Nedan finns som utlovat länkar för att få mer information om aktiviteterna i Esarp och kring Höjeå-projektet.

Skriv svar