Förändring av lekplats och fotbollsplan i Esarp

Esarps Bygdelag lämnade tidigare i år in förslag till Staffanstorps Kommun om att rusta upp lekplatsen och fotbollsplanen i Esarp och samtidigt göra platsen säkrare för de små barnen med ett förlängt staket vid Kongsmarksvägen. Idag på kommunfullmäktiges sammanträde så informerade Staffanstorpshus om deras för Esarp mycket positiva beslut i frågan efter att medborgarförslagen översänts dit.

Henrik Lethin (M), ordförande i Staffanstorpshus, redogjorde för de planerade åtgärderna enligt nedan.

Fotbollsmålen kommer att bytas ut mot två flyttbara mål med nya nät. Detta planeras vara genomfört redan den 30 maj 2012.

Lekplatsen kommer att rustas upp, nuvarande bänkar och bord byts ut och vid vägen kommer staketet att förlängas och en ny grind anläggas. På lekplatsen kommer klätterställningen att bytas ut och gungor anläggas. Fotbollsplanen kommer att gås över så att stora hål fylls igen. Alla dessa åtgärder planeras vara klara 30 juni 2012.

Fotnot: På kommunfullmäktiges sammanträde togs även medborgarförslaget om sänkt hastighet på Kongsmarksvägen upp. Kommunen anser medborgarförslaget om sänkt hastighet besvarat i och med att ärendet är översänt till Trafikverket. Bygdelaget fortsätter följa ärendet hos Trafikverket.

Skriv svar