Möte om vägen måndagen den 5 mars 19.00

Varmt välkomna till möte i Esarps Skola om Trafikverkets ombyggnad av väg 798 genom byn. Mötet hålls måndagen den 5 mars kl 19.00. Mötet är främst till för de boende i Esarp längs vägen.

Syftet med mötet är att fånga upp tankar och synpunkter kring Trafikverkets arbetsplan för ombyggnaden av väg 798 genom Esarp. Trafikverket presenterar arbetsplanen i Genarp den 1 mars och planen görs tillgänglig på deras hemsida samtidigt. Att fånga upp och förstå synpunkterna gör att Esarps Bygdelags infrastrukturgrupp bättre kan företräda byns intressen i den pågående dialogen med Trafikverket.

Läs mer i kallelsen nedan, vi bjuder på fika.

Mer information

Skriv svar