Möte i skolan – Synliggör Esarp med omnejd digitalt

Idag hålls möte i Esarps Skola, ursäkta sent utskick – informationen nådde oss sent. Mötet handlar om hur vi kan synliggöra Esarp med omnejd digitalt och ju fler vi är som kan berätta om Esarp, ju bättre! Det är en EU-finansierad aktivitet som har som mål att lyfta fram Lundaland med omnejd digitalt på webben och vi är inbjudna att vara med. Mötet hålls 17.00-20.30 Söndagen den 18 september.

Inbjudan: Inbjudan Nosco – Synliggör Esarp

Varmt välkomna!

Skriv svar