Esarps Historia och webbfilm om Esarp

Varmt välkommen till Esarps Historia den 16 oktober kl 18.00!

Tillsammans med Synliggör Lundaland digitalt fortsätter vi arbetet från förra gången med att skapa underlag för en digital presentation (flash-film) på webben som handlar om Esarp med omnejd.

Ju fler vi är som kan berätta om Esarp, ju bättre! Det är en EU-finansierad aktivitet som har som mål att lyfta fram Lundaland med omnejd digitalt på webben. Vi är med och utformar filmen, och ser därigenom till att den speglar Esarp på bästa sätt.

Ta gärna med bilder på bygden till mötet om du har!

Varmt välkomna!

Skriv svar