Bymöte om vägen

Idag hölls möte i Esarps skola med anledning av det samrådsmöte som trafikverket höll i Genarp 2010-12-07. Väggruppen presenterade det arbete som gjorts samt realistiska alternativ. Deltagarna samarbetade i grupper för att utforma ett förslag som byn står bakom, vilket kommer att publiceras här på hemsidan för kommenterar samt skickas in till vägverket. Just nu sammanställs materialet från grupparbetena till en rapport.

Länk till presentationsmaterialet som gicks igenom idag: Väg 798 Esarps by

Så snart materialet är sammanställt så kommer det att publiceras här samt att en nyhet kommer att skickas ut via nyhetsbrevet.

Skriv svar