Arkiv för december, 2010

Synpunkter från Esarp avseende ombyggnad av väg 798

måndag, 20 december, 2010

Idag skickade väggruppen in synpunkter och material enligt nedan till Trafikverket angående ombyggnad av väg 798 genom Esarp, synpunkterna skickades i enlighet med de direktiv för synpunkter som publicerats på Trafikverkets hemsida.

Väg 798 Esarps by – TRV 2010-95798 – Synpunkter Esarps By
Denna rapport innehåller synpunkterna från Esarps by, sammanställd från det material som arbetades fram i workshopen i Esarps skola 2010-12-14.

Väg 798 Esarps by – TRV 2010-95798 – Byworkshop
Denna presentation innehåller materialet som användes som underlag till den workshop som hölls i Esarps Skola 2010-12-14 med boende i byn, synpunkterna från byn finns i rapporten oven, ej i “Byworkshop”, det är endast det grundmaterial som väggruppen sammanställt.

Bymöte om vägen

tisdag, 14 december, 2010

Idag hölls möte i Esarps skola med anledning av det samrådsmöte som trafikverket höll i Genarp 2010-12-07. Väggruppen presenterade det arbete som gjorts samt realistiska alternativ. Deltagarna samarbetade i grupper för att utforma ett förslag som byn står bakom, vilket kommer att publiceras här på hemsidan för kommenterar samt skickas in till vägverket. Just nu sammanställs materialet från grupparbetena till en rapport.

Länk till presentationsmaterialet som gicks igenom idag: Väg 798 Esarps by

Så snart materialet är sammanställt så kommer det att publiceras här samt att en nyhet kommer att skickas ut via nyhetsbrevet.

Nya armaturer och möte om vägen spikat

fredag, 3 december, 2010

Jag pratade med två montörer idag som arbetar med att installera nya armaturer på lamporna längs med vägen genom byn. De byter längs med hela sträckan och räknar med att vara klara på tisdag 2010-12-07.

Byns möte om vägen är spikat till 14/12 kl 19.00 i Esarps Skola och lappar har lagts i till alla som har brevlådor i byn.