Möte om vägen

Väg-gruppen träffades idag för att diskutera förstudien om väg 798 som publicerats som innehåller information om Esarps by och hur vägen kan komma att ändras. Den 7/12 hålls samrådsmöte i Genarp som gruppen kommer att närvara på för att lyssna på vad som sägs.

Senast den 20/12 skall synpunkter om förslagen lämnas in till vägverket.

Väg-gruppen planerade för att involvera hela byn och mer information kommer inom kort genom en gemensam inbjudan till möte för alla boende i byn.

Mvh
Philippe

Skriv svar