Årsmöte i Esarps Skola

Bygdelaget har årsmöte Söndagen den 21 mars kl 16.00

Alla medlemmar är välkomna till skolan då det är dags att välja ny styrelse

Efter mötet bjuds på förtäring.

Välkomna!!

Info. Gisela Antonius 040-44 13 26

Skriv svar