Arkiv för kategorin ‘Övrigt’

Bredband via fiber till Esarp

söndag, 7 oktober, 2012

Infrastrukturgruppen, inom Esarps Bygdelag, undersöker just nu möjligheten att ansluta modernt fiberbredband till oss i Esarp och hus i närheten. En fiberanslutning innebär möjlighet till betydligt bättre Internetuppkoppling, lägre månadskostnad och en förväntad värdeökning för de hus som ansluter sig. Med bättre Internetuppkoppling menas 100Mbit eller bättre och därmed tjänster som HDTV, fungerande IP-telefoni, TV pay per view etc.

Vi återkommer inom kort med inbjudan till bymöte kring fiberbredband. På mötet kommer vi informera om vad fiber till Esarp innebär, hur man anmäler sitt intresse och hur vi tillsammans kan få fibern till Esarp så billigt som möjligt. Skicka gärna frågor som du vill att vi tar upp så att vi kan förbereda oss bättre. Kontakta bygdelagets infrastrukturgrupp via mail. Som vanligt kommer vi att lägga upp löpande information på hemsidan.

Mer information om bredband på landsbygden finns här:

Esarps Bygdelags Infrastrukturgrupp

Ytterligare information
Esarps Bygdelags vision är att vi ska ha fiberkabel nergrävd i Esarp redan hösten 2013 och anslutit oss digitalt kort därefter.

Kostnader för att ansluta varje fastighet förväntas bli lägre än 19000kr. Genom samarbete i byn för att ansluta fastigheterna räknar vi med att kostnaden blir väsentligt mycket lägre, t.ex. genom gemensam grävning, sponsorskap och annat ideellt projektarbete som kan utföras av oss boende i byn. Bredbandsstöd från Länsstyrelsen, Region Skåne och PTS är en del av planen för att sänka kostnaden ytterligare om stödet godkänns.

Idag finns möjlighet att ansluta sig till Internet via ADSL från TeliaSonera och mobiltelefoni, tjänster som erbjuder relativt låg bandbredd och av många inte upplevs som framtidssäkra alternativ. En av de stora fördelarna med den formen av fiberuppkoppling som planeras (tjänsteneutral) är att det är lätt för var och en att byta Internet och tjänsteleverantör oberoende av övriga hus vilket ökar konkurrensen och sänker priserna. När Staffanstorps stadsnät blir klart är planen att Esarp dessutom ansluts till stadsnätet i Staffanstorp vilket ger skalfördelar. För att säkerställa att vi väljer den långsiktigt billigaste lösningen tittar vi även på lösningar för fiberinfrastruktur från kommersiella aktörer.

Ny bänk utanför skolan och gungan bytt

torsdag, 4 oktober, 2012

Vi fick återkoppling från Henrik Lethin, Staffanstorpshus, om att det nu finns ett nytt bord med bänkar utanför skolan. Dessutom är den ena gungan på lekplatsen bytt så att även de minsta barnen i byn kan gunga på lekplatsen. Det blev jättebra!

Misstänkt sjuk räv vid ån

fredag, 31 augusti, 2012

OBS!!! Det går en , vad jag kan se på långt håll, sjuk räv vid ån. Den går inte normalt, och jag har sett den stanna flera gånger för att klia sig! Jag har sett den ”längst ner” i ravinen nu på förmiddagen. Känner att det är läge att gå någon annan stans med hunden, jag vill inte ha någon form av rävskabb eller annan sjukdom in i huset. Hjälp till att sprida, så alla har en chans att vara rädda om sina hundar.

//Gunilla på 411

Lekplatsen färdigställd i tid

onsdag, 15 augusti, 2012

Staffanstorpshus upprustning av lekplatsen vid Esarps Skola är nu genomförd sedan några veckor tillbaka. Allt arbete blev klart enligt den utlovade tidplanen. Lekplatsen blev jättefin med en riktigt bra fotbollsplan, fin klätterställning, gungor med mera som blev åtgärdade.

Nu väntar vi besked på sista medborgarförslaget till Staffanstorps kommun om hastigheten kan sänkas på Kongsmarksvägen utanför skolan. Vi har hittills inte några svar från Trafikverket som ärendet ligger hos. Kommunen hjälper oss att trycka på om vi inte fått svar inom kort.

Dessa medborgarförslag skickade Esarps Bygdelag in tidigt i våras för att förbättra lekplatsen i Esarp:

  • Sänka hastigheten på Kongsmarksvägen (Väntar på besked)
  • Sätta upp staket och grind mot Kongsmarksvägen (Klart)
  • Rusta upp lekplatsen (Klart)
  • Ersätta rostigt fotbollsmål (Klart)
  • Ersätta trasiga nät i fotbollsmålen (Klart)
  • Få tillbaka gungor på lekplatsen (Klart)
Nya grinden på lekplatsen Den upprustade lekplatsen Nya fotbollsmål i Esarp, fotbollsplanen vid Esarps Skola

Fotbollsmålen har kommit!

torsdag, 31 maj, 2012

Det står nu två fina flyttbara mål på lekplatsen och en del gropar har fyllts igen. De gamla och rostiga målen är nedmonterade och borttransporterade. Dessutom är det nya och fina nät i målen!

Nya fotbollsmål i Esarp, fotbollsplanen vid Esarps Skola

Tack till Staffanstorpshus och Staffanstorps Kommun!

Skånskan skriver om renovering av lekplatsen

söndag, 27 maj, 2012

Skånska Dagbladet skriver om renoveringen av lekplatsen som äger rum i sommar.

Tidigare artikel i Skånskan

Sydsvenskan skriver om upprustningen av lekplatsen

lördag, 28 april, 2012

I veckan skrev Sydsvenskan angående upprustningen av lekplatsen i Esarp. Staffanstorpshus som äger marken informerade i måndags om planerna för upprustning på kommunfullmäktiges sammanträde.

Länkar:

Skånskan skriver om skylten

torsdag, 25 augusti, 2011

Johan Stenström med skylten i Esarp

Igår var Skånskan på besök i Esarp och intervjuade mig om skylten och vägen, artikeln Fartdårar i Esarp hotas av Ernst-Hugo finns nu att läsa tillsammans med ett uttalande från Helena Niordson på Trafikverket.

Skylten i Lokaltidningen

onsdag, 24 augusti, 2011

Nu har Lokaltidningen publicerat en artikel om skylten i Esarp: Här vaktar Ernst-Hugo vägen. Senare idag kommer Skånskan på besök för att  fotografera och intervjua för att publicera en artikel i morgondagens tidning. Det har handlat ganska mycket om vägen och förhoppningsvis kan det kanske ge något i vårt jobb för att förbättra vägsituationen.

Driftsstörning, översvämmad hemsida

fredag, 8 juli, 2011

Vi har haft problem med vår hemsida som inte fungerat sedan i lördags natt, den kom upp igen under torsdagen. Detta berodde på de enorma vattenmassorna som orsakade översvämningar i Köpenhamn i helgen, ett av de drabbade företagen var Surftown som vi har vår hemsida hos. Deras datahall blev översvämmad vilket innebar att de fick flytta alla webbservrar och annan elektronik en ny datahall och jobbat hårt hela veckan för att få allt att fungera igen.

Allt verkar fungera som det ska, meddela gärna någon i styrelsen om det är något som du märker inte fungerar.