Arkiv för kategorin ‘Övrigt’

Esarp i ny bok

torsdag, 26 mars, 2015

Ärtor suger snapsÄrtor suger snaps

Den gamla skylten är numera utsedd till Sveriges 26:e roligaste skylt i boken Ärtor suger snaps, Sveriges 99 roligaste skyltar. Boken finns att köpa i överallt där böcker finns, t ex Bokus och Adlibris.

Informationsmöte fiberprojektet 19/11

måndag, 3 november, 2014

Esarps Fiber kommer att hålla informationsmöte den 19 november om fiberutbyggnad i Esarpsbygden. Inbjudan kommer i brevlådan till fastighetsägare inom det planerade området. Även andra intresserade är välkomna till mötet.

Esarps Fiber

Länkar:

Puben 10 januari inställd

tisdag, 7 januari, 2014

Puben den 10 januari är inställd då den låg för nära inpå julledigheten för att någon skulle hinna ta tag i den.

Vi ses den 7 februari som vanligt!

Motioner till årsmötet senast 31 januari

tisdag, 7 januari, 2014

Varje år brukar det komma upp frågeställningar och förslag under årsmötet som inte inkommit till styrelsen innan.

Vi tar alltid upp och diskuterar frågorna under stämman, men de hamnar utanför den vanliga agendan, under övriga frågor. För att komma snabbare framåt och kanske även nå ett beslut redan under årsmötet är det därför bra om styrelsen får in en motion innan årsmötet. Frågan kan då föras upp som en punkt på dagordningen.

Vi vill inte sätta upp en massa regler för hur en motion ska se ut. Vi är ett bygdelag och det ska vara enkelt att framföra en idé eller fråga för diskussion. Dock finns det information som bör finnas med för att göra det möjligt för alla att ta ställning till förslaget, se exempel nedan. Vill man övertyga någon annan kan det därför vara värt att lägga lite krut på att ta reda på fakta kring sitt förslag.

Se en motion som din möjlighet att framföra något du funderat på till bygdelaget. En stor del av medlemsavgiften ska gå tillbaka till medlemmarna i form av sociala aktiviteter. Kanske finns det en aktivitet du skulle vilja dra ihop med bygdelagets medlemmar? Ibland finns det möjlighet att få aktivitetskostnader subventionerade.

Motioner till årsmötet lämnas in senast 31 januari till Styrelsen

Via mail (se Styrelsen) eller per post:

Esarps Bygdelag
c/o Philippe Höij
Esarpsvägen 410
245 91 Staffanstorp

Informationen ovan finns även som utskrivbar PDF:

——————————–

Exempel på motion:
Motion angående Lekplatsen
Avsändare: Kalle Kula
Frågeställning: Byt ut en av de vanliga gungorna i gungställningen till en babygunga.
Bakgrund: Vi leker ofta uppe på lekplatsen men kan inte använda gungorna eftersom det inte finns någon babygunga. Vi vill därför be styrelsen se över möjligheten att byta ut en av gungorna mot en babygunga.
Kostnad: Ingen aning då vi inte vet vem som ansvarar för lekplatsen.

Dags att betala medlemsavgift för 2014

tisdag, 7 januari, 2014

Esarps Bygdelag är till för att främja relationer och andra förhållanden för boende i och runt om Esarps bygd. Inom bygdelaget anordnar vi sociala aktiviteter och driver viktiga lokala frågor som till exempel trafiken genom Esarp och snabb Internetanslutning via fiber till hushållen i byn. Under året anordnar bygdelaget exempelvis pubar samt aktiviteter för barn och ungdomar. Vi har våra lokaler i Esarps Skola.

Som medlem gör du bygdelagets röst starkare i dialogen med kommun, länsstyrelse, trafikverket och andra instanser med vilka vi driver frågor. Den största delen av medlemsavgiften kommer medlemmarna direkt till del genom de sociala aktiviteter som anordnas under året.

Du och din familj är varmt välkomna som medlemmar i bygdelaget. Medlemsavgiften på 150kr per hushåll betalas in senast 31/3 och löper årligen mellan 1/1 till 31/12.
Bankgironummer är 5015-1497. OBS! Glöm inte skriva namn och telefonnummer på inbetalningen.

Önskar du/ni mer information så kontakta gärna någon i Styrelsen.

OBS! Medlemskap är ett krav för att delta i pubkvällarna.

Sannolikt ökad inbrottsrisk just nu (uppdaterad info)

lördag, 7 september, 2013

Vi har hört och sett att det finns ”skumma” element som smyger runt bland husen i Esarp sena kvällar och eventuellt även tidiga morgnar. Har vi otur är det en inbrottsliga som rekar på platsen.

Ring 112 för att larma Polisen vid pågående brott. Ring 114 14 för övriga ärenden som gäller polisanmälan, tips och upplysningar. De svarar dygnet runt. (källa: polisen.se) Många som har larm har även en personlarmsknapp på larmet som tillkallar väktare.

För att hjälpa en eventuell framtida utredning så ger vakthavande befäl på Polisen oss rådet att anteckna tid och plats samt bilnummer, signalement på oväntade personer eller annat som upplevs som ”udda” och rapportera in. Att få in upplysningarna gör stor skillnad i utredningar och för att kunna förhindra brott. Från bygdelaget kommer att ta kontakt med stationsbefälet i Staffanstorp under veckan för att se vad mer vi kan göra åt detta.

Håll utkik och ring/smsa gärna även grannar om ni ser något. Lägg upp händelserna på Facebook också, det känns som en bra ide.

Ta tillfället i akt att uppdatera telefonnummer för Grannsamverkan så blir det lättare att nås när det behövs. Om du inte redan gjort det, behöver du lägga upp ett användarnamn och lösenord på hemsidan.

Protokoll från årsmötet

tisdag, 4 juni, 2013

Protokollet från årsmötet ligger nu upplagt här på hemsidan.

Webbfilm om Esarp!

tisdag, 12 februari, 2013

Under våren 2012 fick vi kontakt med Nosco som höll på att göra kortfilmer om lundabygden. Då erbjöds möjlighet att vara med. Filmen ”Esarpsbygden längs Höje Å, en del av Lundaland” är gjord på uppdrag från Synliggör Lundaland med bilder från boende och verksamma i Esarp med omnejd. Flera personer har varit med och bidragit med bilder och berättelser om Esarp. Citat från filmen: ”Presentationen är skapad genom ett gediget underifrånperspektiv med aktiva i bygden som bestämt vad som ska berättas.”

Projektet Synliggör Lundaland digitalt är delfinansierat med EU-medel via Leader Lundaland, Höjdarna och Hushållningssällskapet. Aktiviteterna genomförs av Nosco AB i samarbete med byalag, föreningar och organisationer som verkar i området.

Se filmen genom att trycka på play nere till höger på bilden!

Mer information om projektet finns på www.lundaland.com.

Bredband via fiber till Esarp

söndag, 7 oktober, 2012

Infrastrukturgruppen, inom Esarps Bygdelag, undersöker just nu möjligheten att ansluta modernt fiberbredband till oss i Esarp och hus i närheten. En fiberanslutning innebär möjlighet till betydligt bättre Internetuppkoppling, lägre månadskostnad och en förväntad värdeökning för de hus som ansluter sig. Med bättre Internetuppkoppling menas 100Mbit eller bättre och därmed tjänster som HDTV, fungerande IP-telefoni, TV pay per view etc.

Vi återkommer inom kort med inbjudan till bymöte kring fiberbredband. På mötet kommer vi informera om vad fiber till Esarp innebär, hur man anmäler sitt intresse och hur vi tillsammans kan få fibern till Esarp så billigt som möjligt. Skicka gärna frågor som du vill att vi tar upp så att vi kan förbereda oss bättre. Kontakta bygdelagets infrastrukturgrupp via mail. Som vanligt kommer vi att lägga upp löpande information på hemsidan.

Mer information om bredband på landsbygden finns här:

Esarps Bygdelags Infrastrukturgrupp

Ytterligare information
Esarps Bygdelags vision är att vi ska ha fiberkabel nergrävd i Esarp redan hösten 2013 och anslutit oss digitalt kort därefter.

Kostnader för att ansluta varje fastighet förväntas bli lägre än 19000kr. Genom samarbete i byn för att ansluta fastigheterna räknar vi med att kostnaden blir väsentligt mycket lägre, t.ex. genom gemensam grävning, sponsorskap och annat ideellt projektarbete som kan utföras av oss boende i byn. Bredbandsstöd från Länsstyrelsen, Region Skåne och PTS är en del av planen för att sänka kostnaden ytterligare om stödet godkänns.

Idag finns möjlighet att ansluta sig till Internet via ADSL från TeliaSonera och mobiltelefoni, tjänster som erbjuder relativt låg bandbredd och av många inte upplevs som framtidssäkra alternativ. En av de stora fördelarna med den formen av fiberuppkoppling som planeras (tjänsteneutral) är att det är lätt för var och en att byta Internet och tjänsteleverantör oberoende av övriga hus vilket ökar konkurrensen och sänker priserna. När Staffanstorps stadsnät blir klart är planen att Esarp dessutom ansluts till stadsnätet i Staffanstorp vilket ger skalfördelar. För att säkerställa att vi väljer den långsiktigt billigaste lösningen tittar vi även på lösningar för fiberinfrastruktur från kommersiella aktörer.

Ny bänk utanför skolan och gungan bytt

torsdag, 4 oktober, 2012

Vi fick återkoppling från Henrik Lethin, Staffanstorpshus, om att det nu finns ett nytt bord med bänkar utanför skolan. Dessutom är den ena gungan på lekplatsen bytt så att även de minsta barnen i byn kan gunga på lekplatsen. Det blev jättebra!