Arkiv för kategorin ‘Möten’

Inställd pub fredag 1 november

tisdag, 29 oktober, 2013

Puben på fredag (1 november) är tyvärr inställd.

Planeringsmöte 22 oktober inför våren 2014

tisdag, 15 oktober, 2013

Det är dags att planera våra sociala aktiviteter för barn och vuxna under våren 2014. Aktiviteter såsom valborgsfirandet, pubarna, brännbollen med mera.

Vi ses i Esarps skola tisdagen den 22/10 kl 19.00

Ta med almanackan och dina förslag till aktiviteter.

Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

Protokoll från årsmötet

tisdag, 4 juni, 2013

Protokollet från årsmötet ligger nu upplagt här på hemsidan.

Vårplanering måndagen 15/10 kl 19.00 i Esarps Skola

söndag, 7 oktober, 2012

Det är redan dags för planering av vårens aktiviteter inom bygdelaget!

Vi träffas på måndagen den 15/10 kl 19.00 i Esarp Skola.

Varmt välkomna!

Länkar och information kring Höje å Vattenråd

torsdag, 31 maj, 2012

I måndags presenterade Jonas Johansson och Marie-Louise Folkesson kring Höje å Vattenråd och om vad som händer specifikt i Esarp kring ån. Tack till båda för en bra presentation!

Det var många på plats och det finns möjlighet för Esarps Bygdelag att företräda medlemmarna i vattenrådet. Det som behövs är att en frivillig i bygdelaget tar på sig rollen som företrädare och kontaktperson för vattenrådsfrågor. Skicka ett mail till någon i Styrelsen så hjälps vi kring formerna.

Nedan finns som utlovat länkar för att få mer information om aktiviteterna i Esarp och kring Höjeå-projektet.

Informationsmöte kring Höje Å vattenråd 28/5 19.00 i Esarps Skola

tisdag, 15 maj, 2012

Den 28/5 kl 19.00 har vi bjudit in representanter för Höje Å Vattenråd till Esarps Skola för att berätta om vad som händer med projektet kring ån i Esarp, t.ex de nya gångstråken, inhängaderna och annat.

Representanterna som kommer att presentera projektet är Jonas Johansson, Lunds kommun, och Marie-Louise Folkesson, Staffanstorps kommun.

Varmt välkomna, vi bjuder på fika!

Förändring av lekplats och fotbollsplan i Esarp

måndag, 23 april, 2012

Esarps Bygdelag lämnade tidigare i år in förslag till Staffanstorps Kommun om att rusta upp lekplatsen och fotbollsplanen i Esarp och samtidigt göra platsen säkrare för de små barnen med ett förlängt staket vid Kongsmarksvägen. Idag på kommunfullmäktiges sammanträde så informerade Staffanstorpshus om deras för Esarp mycket positiva beslut i frågan efter att medborgarförslagen översänts dit.

Henrik Lethin (M), ordförande i Staffanstorpshus, redogjorde för de planerade åtgärderna enligt nedan.

Fotbollsmålen kommer att bytas ut mot två flyttbara mål med nya nät. Detta planeras vara genomfört redan den 30 maj 2012.

Lekplatsen kommer att rustas upp, nuvarande bänkar och bord byts ut och vid vägen kommer staketet att förlängas och en ny grind anläggas. På lekplatsen kommer klätterställningen att bytas ut och gungor anläggas. Fotbollsplanen kommer att gås över så att stora hål fylls igen. Alla dessa åtgärder planeras vara klara 30 juni 2012.

Fotnot: På kommunfullmäktiges sammanträde togs även medborgarförslaget om sänkt hastighet på Kongsmarksvägen upp. Kommunen anser medborgarförslaget om sänkt hastighet besvarat i och med att ärendet är översänt till Trafikverket. Bygdelaget fortsätter följa ärendet hos Trafikverket.

Höstplanering 19/4 kl 19.00 i skolan

måndag, 16 april, 2012

Varmt välkomna på höstplanering där vi planerar höstens aktiviteter inom bygdelaget. Vi träffas på torsdag 19/4 kl 19.00 i Esarp Skola.

Varmt välkomna!

Synpunkter till Trafikverket angående väg 798

torsdag, 22 mars, 2012

Idag skickade Esarps Bygdelags Infrastrukturgrupp in synpunkter från Esarps Bygdelag till Trafikverket angående ombyggnad av väg 798 genom byn. Synpunkterna är baserade på bymötet som hölls i Esarps Skola den 5e mars 2012.

Årsmöte söndagen den 18 mars 15.00

fredag, 2 mars, 2012

Vi håller årsmöte för alla medlemmar i Esarps Bygdelag den 18 mars kl 15.00. Vi håller till i Esarps skola, dagordning finns på inbjudan, se länken längre ner.

Vi bjuder på gulaschsoppa efter mötet.

Varmt välkomna!