Arkiv för kategorin ‘Möten’

Informationsmöte fiberprojektet 19/11

måndag, 3 november, 2014

Esarps Fiber kommer att hålla informationsmöte den 19 november om fiberutbyggnad i Esarpsbygden. Inbjudan kommer i brevlådan till fastighetsägare inom det planerade området. Även andra intresserade är välkomna till mötet.

Esarps Fiber

Länkar:

Planeringsmöte på söndag 1/6

tisdag, 27 maj, 2014

Hej på er!!

Planeringsmöte inför hösten kommer att ske på söndag den 1/6 klockan 16.00 i Esarps Skola
Hoppas att ni har möjlighet att vara med så att vi kan planera något kul.
Så ta almanackan med och kom över så ser vi vad vi kan få ihopa.
Och vet ni redan nu att ni inte kan vara med så ring gärna till Gisela, 070-5741326 och meddela eventuella förslag på aktiviteter och om ni har möjlighet att kanske hålla i en pub under hösten.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Motioner till årsmötet senast 31 januari

tisdag, 7 januari, 2014

Varje år brukar det komma upp frågeställningar och förslag under årsmötet som inte inkommit till styrelsen innan.

Vi tar alltid upp och diskuterar frågorna under stämman, men de hamnar utanför den vanliga agendan, under övriga frågor. För att komma snabbare framåt och kanske även nå ett beslut redan under årsmötet är det därför bra om styrelsen får in en motion innan årsmötet. Frågan kan då föras upp som en punkt på dagordningen.

Vi vill inte sätta upp en massa regler för hur en motion ska se ut. Vi är ett bygdelag och det ska vara enkelt att framföra en idé eller fråga för diskussion. Dock finns det information som bör finnas med för att göra det möjligt för alla att ta ställning till förslaget, se exempel nedan. Vill man övertyga någon annan kan det därför vara värt att lägga lite krut på att ta reda på fakta kring sitt förslag.

Se en motion som din möjlighet att framföra något du funderat på till bygdelaget. En stor del av medlemsavgiften ska gå tillbaka till medlemmarna i form av sociala aktiviteter. Kanske finns det en aktivitet du skulle vilja dra ihop med bygdelagets medlemmar? Ibland finns det möjlighet att få aktivitetskostnader subventionerade.

Motioner till årsmötet lämnas in senast 31 januari till Styrelsen

Via mail (se Styrelsen) eller per post:

Esarps Bygdelag
c/o Philippe Höij
Esarpsvägen 410
245 91 Staffanstorp

Informationen ovan finns även som utskrivbar PDF:

——————————–

Exempel på motion:
Motion angående Lekplatsen
Avsändare: Kalle Kula
Frågeställning: Byt ut en av de vanliga gungorna i gungställningen till en babygunga.
Bakgrund: Vi leker ofta uppe på lekplatsen men kan inte använda gungorna eftersom det inte finns någon babygunga. Vi vill därför be styrelsen se över möjligheten att byta ut en av gungorna mot en babygunga.
Kostnad: Ingen aning då vi inte vet vem som ansvarar för lekplatsen.

Inställd pub fredag 1 november

tisdag, 29 oktober, 2013

Puben på fredag (1 november) är tyvärr inställd.

Planeringsmöte 22 oktober inför våren 2014

tisdag, 15 oktober, 2013

Det är dags att planera våra sociala aktiviteter för barn och vuxna under våren 2014. Aktiviteter såsom valborgsfirandet, pubarna, brännbollen med mera.

Vi ses i Esarps skola tisdagen den 22/10 kl 19.00

Ta med almanackan och dina förslag till aktiviteter.

Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

Protokoll från årsmötet

tisdag, 4 juni, 2013

Protokollet från årsmötet ligger nu upplagt här på hemsidan.

Vårplanering måndagen 15/10 kl 19.00 i Esarps Skola

söndag, 7 oktober, 2012

Det är redan dags för planering av vårens aktiviteter inom bygdelaget!

Vi träffas på måndagen den 15/10 kl 19.00 i Esarp Skola.

Varmt välkomna!

Länkar och information kring Höje å Vattenråd

torsdag, 31 maj, 2012

I måndags presenterade Jonas Johansson och Marie-Louise Folkesson kring Höje å Vattenråd och om vad som händer specifikt i Esarp kring ån. Tack till båda för en bra presentation!

Det var många på plats och det finns möjlighet för Esarps Bygdelag att företräda medlemmarna i vattenrådet. Det som behövs är att en frivillig i bygdelaget tar på sig rollen som företrädare och kontaktperson för vattenrådsfrågor. Skicka ett mail till någon i Styrelsen så hjälps vi kring formerna.

Nedan finns som utlovat länkar för att få mer information om aktiviteterna i Esarp och kring Höjeå-projektet.

Informationsmöte kring Höje Å vattenråd 28/5 19.00 i Esarps Skola

tisdag, 15 maj, 2012

Den 28/5 kl 19.00 har vi bjudit in representanter för Höje Å Vattenråd till Esarps Skola för att berätta om vad som händer med projektet kring ån i Esarp, t.ex de nya gångstråken, inhängaderna och annat.

Representanterna som kommer att presentera projektet är Jonas Johansson, Lunds kommun, och Marie-Louise Folkesson, Staffanstorps kommun.

Varmt välkomna, vi bjuder på fika!

Förändring av lekplats och fotbollsplan i Esarp

måndag, 23 april, 2012

Esarps Bygdelag lämnade tidigare i år in förslag till Staffanstorps Kommun om att rusta upp lekplatsen och fotbollsplanen i Esarp och samtidigt göra platsen säkrare för de små barnen med ett förlängt staket vid Kongsmarksvägen. Idag på kommunfullmäktiges sammanträde så informerade Staffanstorpshus om deras för Esarp mycket positiva beslut i frågan efter att medborgarförslagen översänts dit.

Henrik Lethin (M), ordförande i Staffanstorpshus, redogjorde för de planerade åtgärderna enligt nedan.

Fotbollsmålen kommer att bytas ut mot två flyttbara mål med nya nät. Detta planeras vara genomfört redan den 30 maj 2012.

Lekplatsen kommer att rustas upp, nuvarande bänkar och bord byts ut och vid vägen kommer staketet att förlängas och en ny grind anläggas. På lekplatsen kommer klätterställningen att bytas ut och gungor anläggas. Fotbollsplanen kommer att gås över så att stora hål fylls igen. Alla dessa åtgärder planeras vara klara 30 juni 2012.

Fotnot: På kommunfullmäktiges sammanträde togs även medborgarförslaget om sänkt hastighet på Kongsmarksvägen upp. Kommunen anser medborgarförslaget om sänkt hastighet besvarat i och med att ärendet är översänt till Trafikverket. Bygdelaget fortsätter följa ärendet hos Trafikverket.