Styrelse

Styrelsen nås enklast genom

.
Esarps Bygdelags mötesprotokoll finns tillgängliga på hemsidan för medlemmarna.
Stadgar för Esarps Bygdelag antogs 2011-03-20, styrelsen valdes vid senaste årsmötet.

Ordförande
Roland Larsson, 040-441186

Vice ordförande
Tina Redgård Larsson, 0732-407161

heffie84@hotmail.com

Kassör
Gunilla Larsson, 040-441060

Sekreterare
Robin Herold, 0705-432604
robinherold@hotmail.se

Ledamot
Björn Larsson, 040-441060

Björn Cederslätt, 040-441069

Tina Öller, 0706-904886

totinaoller@gmail.com

 

Infrastrukturgruppen

Gemensam mailadress:

Valberedning

Gunilla Larsson, 040-441186

Hemsida och IT

IS/IT-ansvarig
Johan Stenström

Skriv svar